همکاری با ما

جوانان عزیزی که توانایی بازارسازی و پتانسیل ایجاد سازمان فروش در استان مازندران شهرهای بابل, قائمشهر, ساری, آمل, بابلسر, فریدونکنار را دارند با ما از طریق تلگرام در ارتباط باشند.